کد خبر: 332
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۰
قاسم زمانی

سید قاسم زمانی دانشیار و مدیر گروه حقوق عمومی و بین‌الملل در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی است. تحصیلات کارشناسی حقوق (۱۳۶۹) از دانشگاه تهران کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل (۱۳۷۲) دانشگاه شهید بهشتی دکترای حقوق بین‌الملل عمومی (۱۳۷۹) از دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات[۱][۲] دکتری تخصصی حقوق بین‌الملل ، ۱۳۸۰، دانشگاه آزاد اسلامی[۳] سوابق اجرایی و کاری معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، دانشگاه علامه طباطبائی معاون دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبائی عضو شورای تدوین نقشه جامع علمی کشور در حوزه علوم اجتماعی، عضو کمیته تخصصی حقوق عمومی و حقوق بشر در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبائی[۴] دکتر زمانی در چهارمین دوره انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد به عنوان عضو هیئت مدیره و دبیرکل این مجموعه فعالیت کرده و در دوره پنجم به عنوان بازرس این سازمان انتخاب شد.

جوایز

کتاب حقوق سازمان‌های بین‌المللی (شخصیت، مسئولیت و مصونیت) (کتاب برتر سال)، ملی، ۱۳۸۴

حقوق بین‌المللی اقتصادی، کتاب سال دانشجویی ۱۳۷۹

مؤلف برتر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی ۱۳۸۵-،۱۳۸۴—کتاب حقوق سازمان‌های بین‌المللی: شخصیت، مسؤولیت، مصونیت، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش، ۱۳۸۴

کتب و مقالات

قاسم زمانی بیش از ۴۰ کتاب ترجمه و تألیف کرده و نزدیک به یک صد مقاله در زمینه‌های مختلف حقوق از او در مجلات منتشر شده‌است.

تالیفات

حقوق بین‌الملل و کاربرد سلاحهای شیمیایی در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، (رتبه اول چهارمین دوره انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس در سال ۱۳۷۸)، بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس، ۱۳۷۶

نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد و تجاوز رژیم عراق به جمهوری اسلامی ایران، بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس، ۱۳۷۸

تأملی بر رعایت حقوق بی‌طرفی در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، (تقدیرشده در هفتمین دوره انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس در سال ۱۳۸۱)، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش، ۱۳۸۰

حقوق بین‌الملل و پخش مستقیم برنامه‌های ماهواره‌ای مؤسسه انتشارات سروش، ۱۳۸۰

چالشهای حقوقی پخش مستقیم برنامه‌ای ماهواره‌ای در نظامهای ملی و بین‌المللی (کار گروهی)، مؤسسه انتشارات سروش، ۱۳۸۰

حقوق بشردوستانه بین‌المللی: اشغال سرزمینهای ایران در جنگ تحمیلی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش، ۱۳۸۱

پخش مستقیم ماهواره‌ای در قرن بیست‌ویکم (کار گروهی)، مؤسسه انتشارات سروش، ۱۳۸۱

حقوق سازمان‌های بین‌المللی: شخصیت، مسؤولیت، مصونیت، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش، ۱۳۸۴

حقوق سازمان‌های بین‌المللی: شخصیت، مسؤولیت، مصونیت، چاپ دوم، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش، ۱۳۸۷

حقوق محیط زیست (نظریه‌ها و رویه‌ها)، مجموعه مقالات، دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، انتشارات خرسندی، ۱۳۸۸

فلسطین و حقوق بین‌الملل معاصر، به اهتمام دکتر نادر ساعد، انتشارات مجد، 1389--- ۲۰۱۰.

غزه، جامعه جهانی و حقوق بین‌الملل، بررسی ابعاد حمله اسرائیل به کاروان آزادی، به اهتمام دکتر صابر نیاورانی، مؤسسه همشهری، ۱۳۸۹.

جمهوری اسلامی ایران و دیوان کیفری بین‌المللی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک، ۱۳۹۰

ترجمه

حقوق بین‌الملل اقتصادی (ترجمه و تحقیق)، چاپ اول، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش، ۱۳۷۹ (اثر برگزیده (رتبه اول) هشتمین دوره کتاب سال دانشجویی، آبان)۱۳۷۹

انتخابات آزاد و منصفانه در حقوق و رویه بین‌المللی (با همکاری دکتر سیّد جمال سیفی) مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش، ۱۳۷۹

حقوق بین‌الملل، (با همکاری مهناز بهراملو)، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش، ۱۳۸۲

تروریسم: تاریخ، گفتمان، جامعه‌شناسی، حقوق (کار گروهی)، نشر نی، ۱۳۸۲

کاربرد اینترنت در حقوق، (با همکاری مهناز بهراملو)، نشر میزان، ۱۳۸۳

تروریسم: تاریخ، گفتمان، جامعه‌شناسی، حقوق (کار گروهی)، نشر نی، چاپ دوم، ۱۳۸۴

مجموعه اسناد بین‌المللی حقوق بشر، جلد دوم، قسمت اول، اسناد منطقه‌ای، با همکاری دکتر اردشیر امیرارجمند، محسن میرمحمد صادقی، دکتر مرتضی زهرایی، صابر نیاورانی، محمد کاکاوند، انتشارات جنگل، ۱۳۸۵

حقوق بشر و اینترنت، (ترجمه و تحقیق)، (با همکاری مهناز بهراملو)، انتشارات خرسندی، ۱۳۸۶

انتخابات آزاد و منصفانه در حقوق و رویه بین‌المللی (با همکاری دکتر سیّد جمال سیفی) مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش، چاپ دوم، ۱۳۸۶

نهادها و سازوکارهای منطقه‌ای حمایت از حقوق بشر، (تدوین و ترجمه)، با همکاری امیرساعد وکیل و پوریا عسکری، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش، ۱۳۸۶

تروریسم و حقوق بین‌الملل، کار گروهی، مؤسسه مطالعات اندیشه سازان نور، ۱۳۸۶

حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه، با همکاری دکتر نادر ساعد و دیگران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش، ۱۳۸۷

آراء و نظرات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری، کار گروهی، جلد اول، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی،

آراء و نظرات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری، کار گروهی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی،

آراء و نظرات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری، کار گروهی، جلد سوم، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی،

آراء و نظرات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری، کار گروهی، جلد چهارم، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی،

آراء و نظرات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری، کار گروهی، جلد چنجم، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی،

فرجام حقوق بین‌الملل: نوسان میان تکنیک و تدبیر، با همکاری دکتر آرامش شهبازی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش، ۱۳۸۹

اصول حقوق بین‌المللی سرمایه‌گذاری، ترجمه سید قاسم زمانی، به‌آذین حبیبی، شهر دانش، ۱۳۹۱

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، جلد اول، ترجمه سید قاسم زمانی، آرمین طلعت، شهر دانش، ۱۳۹۵

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی جلد دوم، ترجمه سید قاسم زمانی، آرمین طلعت، شهر دانش، ۱۳۹۵

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 3 =