کد خبر: 606
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۸
علی غلامی

زندگینامه سوابق علمی، پژوهشی و اجرایی دکتر علی غلامی الف) سوابق تحصیلی دانش‌آموخته‌ی‌ دوره کارشناسی ارشد پیوسته‌ی‌ دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) با معدل کارشناسی 46/83، معدل کارشناسی ارشد 03/89 در سال 1381. دانش‌آموخته‌ی‌ دوره دکتری دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) با معدل 59/92 در سال 1389. دانشجوی ممتاز و نفر اول دوره‌ی‌ دکتری رشته‌ی حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام). دارنده‌ی مقاله‌ برتر دوره‌ی دکتری رشته‌ی حقوق جزا و جرم‌شناسی در سال 1386. استاد پژوهشگر برتر دانشکده‌ی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (علیه السلام) در سال 1392. استاد برتر دانشکده‌ی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (علیه السلام) در سال 1393. تحصیلات حوزوی در حد سطح در فقه و اصول.

ب) سوابق آموزشی

 1. عضویت در هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام از سال 1381.
 2. تدریس دروس حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی، سمینار، قواعد فقه، سیاست جنایی، اندیشه‌ی اسلامی و تدبر و تفسیر قرآن کریم در دانشگاههای امام صادق (علیه‌السلام)، تهران، شهید بهشتی (ره)، الزهرا، علوم و تحقیقات و مدرسه عالی شهید مطهری از سال 1381.
 3. تدریس مباحث حقوق و جنبش زنان در اسلام و غرب، سیر مطالعاتی آثار شهید مطهری (ره) و مباحث حکومت اسلامی و ولایت فقیه در دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و دوره‌های مختلف علمی و آموزشی از سال 1381 تاکنون.
 4. دانشیار رشته­ی حقوق جزا و جرمشناسی پایه‌ی 14.
 5. تدریس در مقطع دکتری از سال 1393.

ج) سوابق اجرایی

 1. مشاور آموزشی دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، از 1381 تا 1382.
 2. رئیس اداره‌ی خدمات آموزشی دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، از 1382 تا 1384.
 3. معاون آموزشی دانشکده‌ی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، 1384 تا 1392.
 4. عضو کمیته‌ی علوم انسانی بنیاد ملی نخبگان از سال 1391 تا 1395.
 5. رئیس دانشکده‌ی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، از 1392 تا کنون.
 6. عضو شورای دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، 1392 تا کنون.
 7. عضو کمیسیون تخصصی هیات ممیزه دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، 1394 تا کنون.
 8. عضو حقیقی هیات ممیزه دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، 1397 تا کنون.
 9. عضو کمیته دائمی هیات امناء دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، 1397 تا کنون.

د) سوابق پژوهشی

اول) کتب

 1. از اخلاق حسنه تا امنیت اخلاقی، انتشارات دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، 1390.
 2. مساله‌ی حجاب در غرب (بررسی حقوقی- جامعه‌شناختی)، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، 1391.
 3. مساله‌ی حجاب در جمهوری اسلامی ایران (بررسی حقوقی- جامعه‌شناختی)، انتشارات دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، 1391.
 4. عوامل مانع مسئولیت کیفری، انتشارات دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، 1391.
 5. حقوق جوانان در جمهوری اسلامی ایران، انتشارات دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، 1395.
 6. ترجمه‌ی کتاب "HANDBOOK ON STRATEGIES TO REDUCE OVERCROWDING IN PRISONS" انتشارات میزان، 1396.
 7. ترجمه‌ی کتاب "Law and Society " انتشارات دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، 1397.
 8. قتل در فراش در آینه فقه و حقوق، انتشارات میزان، 1396.
 9. استاد مطهری(ره) و مساله­ی زن، انتشارات بنیاد شهید مطهری(ره)، 1397.

دوم) مقالات

 1. تأثیر سیاست جنایی سرکوبگرانه بر نرخ ارتکاب جرائم با نگاهی به سیاست جنایی اسلام، مجله‌ی علمی- تخصصی پژوهشنامه‌ی حقوق اسلامی(معارف اسلامی و حقوق)، شماره‌ی 30.
 2. سیاست جنایی اسلام از منظر اندیشمندان غربی و نقد و تحلیل آن، مجله‌ی علمی- تخصصی دولت اسلامی، شماره‌ی 3.
 3. نقد و بررسی ایرادات مطروحه در مورد قتل در فراش با نگاهی به لایحه‌ی مجازات اسلامی، مجله‌ی علمی- پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره‌ی 1 سال چهل و پنجم.
 4. مفهوم، ماهیت و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، مجله‌ی علمی- پژوهشی بررسیهای حقوق عمومی، شماره‌ی 3.
 5. افساد فی‌الارض و جرایم علیه اخلاق، مجله‌ی علمی- تخصصی پژوهشنامه‌ی حقوق اسلامی(معارف اسلامی و حقوق)، شماره‌ی 32.
 6. حجاب در کشاکش حریم خصوصی و حقوق عمومی، مجله‌ی علمی- تخصصی دولت اسلامی، شماره‌ی 4.
 7. حکومت اسلامی و چرایی برخورد با بدحجابی، مجله‌ی علمی- پژوهشی بررسیهای حقوق عمومی، شماره­ی 6.
 8. حقوق و اخلاق؛ از تلاقی تا تفاهم، مجله‌ی علمی- پژوهشی پژوهشنامه‌ی حقوق اسلامی، شماره‌ی 34.
 9. نظارت در فقه شیعه و ظهور آن در نظام حقوقی ایران، مجله‌ی علمی- تخصصی پژوهش‌های فقهی- حقوقی، شماره‌ی 1.
 10. اضطرار، اجبار و اکراه؛ از ترادف تا تفاوت، مجله‌ی علمی- پژوهشی پژوهشنامه‌ی حقوق اسلامی، شماره‌ی 35.
 11. اهداف اجرای حدود و تعزیرات در کلام فقها و شیوه‌ی حل تلاقی آن، مجله‌ی علمی- ترویجی فقه اهلبیت "علیهم‌السلام".
 12. سازمان‌یافتگی جرایم در آیینه‌ی فقه، مجله‌ی علمی- پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره­ی 1 سال چهل و هفتم.
 13. مانع یا رافع بودن عواملی چون صغر نسبت به مسئولیت کیفری، مجله‌ی علمی- پژوهشی پژوهشنامه‌ی حقوق اسلامی، شماره‌ی 37.
 14. اطلاق یا تقیید حریم خصوصی و عوامل نقض یا تحدید آن، مجله‌ی علمی- پژوهشی دانش انتظامی، شماره‌ی 62.
 15. مصادیق جرایم با انگیزه‌های مذهبی، مجله‌ی علمی- پژوهشی پژوهشنامه‌ی حقوق اسلامی، شماره‌ی 39.
 16. مبارزه با پولشویی در قوانین ایران و اسناد بین‌المللی، مجله‌ی علمی- پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره‌ی 7.
 17. سازوکارهای اجرای قاعده‌ی‌ "التعزیر لکل عمل محرم"، مجله‌ی علمی- پژوهشی فقه و حقوق اسلامی، شماره‌ی 4.
 18. تحلیل فقهی معافیت قتل در فراش، مجله‌ی علمی- ترویجی فقه اهلبیت "علیهم‌السلام" شماره‌ی 71-70.
 19. نقش رهبری در نظام مبتنی بر مردم‌سالاری دینی، مجله‌ی علمی- تخصصی پژوهش‌های فقهی- حقوقی، شماره‌ی 2.
 20. بررسی حقوق و تکالیف مختص جوانان در منابع دینی و قوانین موضوعه، مجموعه مقالات همایش بین‌المللی حقوق جوانان در جامعه‌ اسلامی، 1389.
 21. زن مسلمان، توسعه‌ی پایدار و خانواده‌ی‌ متعالی، مجموعه مقالات برنامه‌ی پنجم توسعه، 1389.
 22. مطلقه بودن ولایت فقیه و تضمین مردمسالاری، مجموعه مقالات همایش ملی مردمسالاری دینی، 1394.
 23. امکان­سنجی وضع اصطلاح امنیت اخلاقی در قاموس حقوق، مجله‌ی علمی- تخصصی حقوق عمومی اسلامی، شماره‌ی 1.
 24. سازوکار انطباق فقه با زمانه از منظر امام خمینی(ره) و شهید صدر(ره) با تکیه بر مفاهیم عقل و عرف، مجله‌ی علمی- تخصصی گواه، شماره‌ی 1.
 25. نقض ممنوعیت پوشش مذهبی به عنوان حقوق بشر در فرانسه، مجله‌ی علمی- تخصصی حقوق بشر و شهروندی، شماره‌ی 1.
 26. بررسی مبانی فلسفی جایگاه «عقل» و «عرف متشرّعه» در حقوق با تمرکز بر آراء علامه طباطبائی و استاد مصباح یزدی، مجله‌ی علمی- پژوهشی پژوهشنامه‌ی حقوق اسلامی، شماره‌ی 43.
 27. چالش­های اعاده حیثیت در فضای سایبر، مجله‌ی علمی- پژوهشی دین و ارتباطات، شماره‌ی 53.
 28. نظارت فناورانه در پیشگیری وضعی از جرائم اقتصادی و چالش های آن با حریم خصوصی اطلاعاتی، مجله‌ی علمی- پژوهشی مجلس و راهبرد، شماره­ی 91.
 29. حریم خصوصی در کشاکش اطلاق و تقیید، مجموعه مقالات همایش ملی علمی پژوهشی مسأله شناسی و پاسخگویی به مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، 1396.
 30. سیر تحول اهداف مجازات مبتنی بر تطور جریانات فلسفی و اجتماعی حقوق کیفری، مجله‌ی علمی- ترویجی تعالی حقوق، شماره­ی 18.
 31. تحلیل جرایم محتمل مبتنی بر ختنه‌ی دختران و ضرورت جرم‌انگاری آن، مجله‌ی علمی- پژوهشی حقوق پزشکی، شماره­ی 45.
 32. فاعل معنوی جرم و ارتباط آن با عناوین مشابه، مجله‌ی علمی- ترویجی تعالی حقوق، شماره­ی 20.
 33. تحلیل مبانی کیفرشناختی و فقهی مجازات تشهیر در تعزیرات (با رویکرد تطبیقی به مجازات‌های مبتنی بر شرمساری محکوم در حقوق آمریکا)، مجله‌ی علمی- پژوهشی حقوقی دادگستری، شماره­ی 104.
 34. بررسی رابطه­ی تحریم و تجریم در پرتو قاعده­ی «التعزیر لکل عمل محرم»، مجله‌ی علمی- پژوهشی پژوهشنامه‌ی حقوق اسلامی، شماره‌ی 43.
 35. مسئولیت کیفری بازرس و حسابرس شرکت های بورسی در پرتو قانون بازار اوراق بهادار و فقه امامیه، مجله‌ی علمی- پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره‌ی 23.
 36. تصویر بهنگام‌سازی عصری و مصری تعزیرات در آبگینه حکم حکومتی، اندیشه های حقوق عمومی، شماره‌ی 13.
 37. بررسی ملاک­های تعیین شدت سرقت‌های تعزیری بر اساس الگوی سرقت حدی (تحلیل فقهی ماده­ی 276 قانون مجازات اسلامی)، مجله‌ی علمی- پژوهشی پژوهشنامه حقوق کیفری گیلان، در نوبت چاپ.
 38. مبانی الزام حکومت به مبارزه با جرایم ضد اخلاق در کلام رضوی علیه­السلام، مجله‌ی علمی- پژوهشی فرهنگ رضوی، در نوبت چاپ.
 39. A New Approach to the Pattern of Severity and Certainty of Punishment in Islamic Criminal Justice System. International Conference on law, Education and humanities. 2015. London.
 40. Criminal Law and Morality, from Contradiction to Convergence "Modeling Islamic Approach to the Relationship Between Morality and Criminal Law. International Conference on Education, Social Sciences and Humanities. 2015. Paris.
 41. Analyzing Islamization of Legislative Developments Concerning Substantive Criminal Policy of the Islamic Republic of Iran, The Editorial Board of Review of European Studies Canadian Center of Science and Education, Vol. 9, No. 3, in March 2017.

سوم) طرح‌های تحقیقاتی

 1. تدوین پیش‌نویس لایحه‌ی مجازات اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1385.
 2. انجام پروژه‌ی بررسی دلایل اطاله‌ی دادرسی در نظام قضایی ایران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1386.
 3. تدوین گزارش حمایت کیفری از اخلاق در حقوق ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1387.
 4. انجام پروژه‌ی پدیده‌ی حجاب در غرب، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1389.
 5. نگارش مدخل امنیت اخلاقی جهت دایره‌المعارف حقوق عمومی، دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، 1391.
 6. انجام پروژه­ی بازنگری در دروس و سرفصل­های مقطع کارشناسی ارشد پیوسته­ی معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، 1396.

ه) راهنمایی و مشاوره‌ی پایان‌نامه‌ها و رسالات

 1. فرقه‌گرایی، انحرافات اجتماعی و فرایند جرم‌انگاری آن، سیدعباس واعظی، استاد راهنما، 1391.
 2. تحلیل جرم‌شناختی جرایم با انگیزه‌ی مذهبی، جمال‌الدین حسین‌زاده، استاد مشاور، 1391.
 3. تحلیل مبانی نقلی کتاب عدل الهی شهید مطهری(ره)، فرانک نعیم، استاد مشاور، 1391.
 4. ادله‌ی اثبات جرایم جنسی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه، سید علی روحانی، استاد راهنما، 1392.
 5. ختنه‌ی زنان در ایران و ضرورت حمایت‌های کیفری در قبال آن، ندا مقدمی، استاد راهنما، 1392.
 6. سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان، سودابه عنایت‌پور، استاد راهنما، 1392.
 7. سیمای جنایی شهرستان کرمان در حوزه‌ی جرایم ایراد ضرب و جرح عمدی، محبوبه ملک‌جمشیدی، استاد راهنما، 1392.
 8. جرم‌انگاری رفتارهای نابهنجار اقتصادی پس از انقلاب، طیبه امینی، استاد راهنما، 1392.
 9. تحلیل جرمشناختی سرقت خودرو در شهرستان بروجرد در بازه‌ی زمانی 1390، فرانک نقلی، استاد راهنما، 1392.
 10. بررسی جرم قاچاق کالای ممنوع با تأکید بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب، سیدحسن مظلومی، استاد راهنما، 1394.
 11. آثار جمهوریت و اسلامیت بر سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و مبانی آن. امین الله زمانی، استاد مشاور، 1394.
 12. جرائم علیه حیثیت معنوی اشخاص در فضای سایبر و اعاده حیثیت آن. مسعود پیرهادی، استاد راهنما، 1394.
 13. رابطه‌ی محاربه و افساد فی‌الارض در فقه و حقوق موضوعه با تاکید بر لایحه‌ی قانون مجازات اسلامی، عطیه صابری، استاد راهنما، 1392.
 14. بررسی تطبیقی نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نظریه ولایت‌ فقیه با مدل حکومتی مستنبط از آراء آیت‌الله خویی (ره)، علی فروغی، استاد راهنما، 1394.
 15. اولویت بندی پیشران های مدیریت ترویج حجاب و عفاف در جمهوری اسلامی ایران ؛ پژوهشی مبتنی بر تحلیل لایه لایه ای علت ها، سید محمد حسین بدیعی خمسه فرد، استاد مشاور، 1394.
 16. مطالعه جرمشناختی امر به معروف و نهی از منکر، رامین مالک، استاد مشاور، 1395.
 17. سرقت هویت در فضای سایبر در حقوق ایران و آمریکا. علی ابراهیم‌نیا، استاد راهنما، 1395.
 18. قاچاق سازمان یافته کالا در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی، محمدرضا عدومی زاده، استاد مشاور، 1395.
 19. حریم خصوصی و سیاست های پیشگیری از جرم در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه، سید میثم عظیمی، استاد راهنما، 1395.
 20. تحلیل تحولات سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران: عرفی شدن یا اسلامی سازی، محمد مهدی عالمی طامه، استاد راهنما، 1395.
 21. منطق تحول اهداف مجازات و تحلیل سیاستگذاری های کیفری معاصر در غرب، محمد حسین مجتهدی، استاد راهنما، 1395.
 22. مبانی فقهی و آثار قابلیت انتساب مسوولیت کیفری به اشخاص حقوقی، محمد صادق آزادفر، استاد راهنما، 1395.
 23. مبانی و صلاحیت­های شورای عالی امنیت ملی در اتخاذ تصمیم­های تامینی، محمدصابر اختری، استاد راهنما، 1396.
 24. سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال کالای قاچاق، محمدرضا نجفی، استاد مشاور، 1396.

و) سایر فعالیت‌ها

 1. تاسیس و راه‌اندازی طرح مطالعاتی بینش مطهر(سیر مطالعاتی آثار شهید مطهری(ره)) در 150 مرکز در دانشگاه‌ها، مدارس، مساجد، حوزه‌های علمیه و مراکز فرهنگی استان تهران و تسری آن به سایر استان‌ها، 1385.
 2. داور مقالات همایش بین‌المللی وقف و تمدن اسلامی، 1387.
 3. مسئولیت علمی راه‌اندازی طرح مطالعاتی تمهید با محوریت آثار شهید مطهری(ره) در سازمان بسیج دانشجویی، 1388.
 4. تاسیس و راه‌اندازی طرح تابستانی طلیعه‌ی‌ حکمت (آموزش آثار شهید مطهری(ره)) جهت دانشجویان بسیجی سراسر کشور از سال 1389.
 5. داور مقالات همایش بین‌المللی حقوق جوانان در جامعه‌ی اسلامی، 1389.
 6. عضو شورای ‌علمی همایش ملی پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم)، 1391.
 7. عضو کمیته‌ی ‌علمی کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان، 1392.
 8. بیش از 200 مورد سخنرانی، مناظره، کرسی آزاداندیشی، برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و پرسش و پاسخ در موضوعاتی همچون نظام قضایی، نظام‌سازی حقوقی، حقوق بشر، حقوق زن، خانواده، حجاب و عفاف، روابط پسر و دختر، همسرگزینی و ... در دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و دوره‌های مختلف علمی و آموزشی.

                                             "و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب"

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 5 =