کد خبر: 641
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۶
فریدون نهرینی

تحصیلات دکتری, 1386, حقوق خصوصی, شهیدبهشتی کتاب‌های تالیفی فریدون نهرینی. "ماهیت و آثار فسخ قراردادها در حقوق ایران." : کتابخانه گنج دانش، 1383. فریدون نهرینی. "دستور موقت درحقوق ایران و پژوهشی درحقوق تطبیقی." تهران: کتابخانه گنج دانش، 1387. فریدون نهرینی. "اعاده دادرسی به تشخیص رییس قوه قضاییه." : کتابخانه گنج دانش، 1390. فریدون نهرینی. "آئین اثبات و دادرسی." تهران: انتشارات گنج دانش، 1391

فریدون نهرینی. "ایستایی اجرای حکم دادگاه." تهران: انتشارات گنج دانش، 1392.

فریدون نهرینی. "فسخ قرارداد با نگاهی به رویه قضایی." تهران: کتابخانه گنج دانش، 1395.

فریدون نهرینی. "آیین دادرسی مدنی 2." تهران: انتشارات گنج دانش، 1398.

فریدون نهرینی. "آیین دادرسی مدنی - جلد سوم - فرآیند دادرسی و صدور رأی." تهران: انتشارات گنج دانش، 1398.

کتاب های غیر از تالیف و ترجمه

فریدون نهرینی. "آیین دادرسی مدنی 1." تهران: گنج دانش، 1393.

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

, and Maryam Ahmadi. "Legal Principles governing the Production and Distribution of Blood." Journal of politics and law 9, no. 6 (2016): 7.

فریدون نهرینی. "نفع آتی در دعوا و حکم دادگاه." بزرگداشت استاد عالیقدر فقه و حقوق دکتر ابوالقاسم گرجی 1، 1 (1389): 23.

فریدون نهرینی. "متفرعات دعوا و ویژگی های آن." ارج نامه دکتر الماسی 1، 1 (1391): -.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

فریدون نهرینی. "نقدی بریک سخنرانی و بحثی پیرامون قوانین جدید دادرسی." مجله کانون وکلای دادگستری مرکز 1، 13 (1382): 53-86.

فریدون نهرینی. "تاملی در باب پیش نویس کنوانسیون مبارزه با فساد." مجله علمی تخصصی قضاوت 1، 20 (1382): -.

فریدون نهرینی. "تناسب اصولی دلیل تصرف در اثبات مالکیت." مجله تحقیقات حقوقی 1، 40 (1383): 203-258.

فریدون نهرینی. "ادله استثنایی در اثبات و احراز مالکیت." مجله تحقیقات حقوقی 1، 41 (1383): 319-378.

فریدون نهرینی. "تصمیم دادگاه بر رفع اثر از دستور موقت." مجله تحقیقات حقوقی 1، 42 (1384): 303-381.

فریدون نهرینی. "مسوولیت مدنی قراردادی و قهری ازحیث صلاحیت دادگاه." مجله علمی تخصصی قضاوت -، 50 (1387): 51-48.

فریدون نهرینی. "تشخیص رییس قوه قضاییه به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی ( 1 )." مجله تحقیقات حقوقی -، 52 (1389): -.

فریدون نهرینی. "تشخیص رییس قوه قضاییه به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی 2." مجله تحقیقات حقوقی -، 53 (1390): 39-105.

فریدون نهرینی. "تمییز نوع رای دادگاه و آثار آن." مجله کانون وکلای دادگستری مرکز 1، 213 (1390): -.

فریدون نهرینی. "تشخیص ماهیت و نوع رأی دادگاه." مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1، دوره 41 شماره 2 (1390): 320 - 301.

فریدون نهرینی. "اصول حاکم بر اعاده دادرسی." مجله تحقیقات حقوقی 1، 55 (1390): 35-87.

فریدون نهرینی. "شناسایی و تمییز نوع رأی دادگاه در رسیدگی به شکایت از آن (1)." مجله کانون وکلای دادگستری مرکز 1، 219 (1391): 255 - 206.

فریدون نهرینی. "تأخیر اجرای حکم دادگاه." مجله تحقیقات حقوقی 1، 61 (1392): 35.

فریدون نهرینی. "اثر اعاده دادرسی بر اجرای حکم قطعی دادگاه." پژوهشهای حقوقی 1، 23 (1392): 40 - 6.

فریدون نهرینی. "شناسایی و تمییز نوع رأی دادگاه در رسیدگی به شکایت از آن (2)." مجله کانون وکلای دادگستری مرکز 1، 220 (1392): 40.

رضا حق پرست و فریدون نهرینی. "خلاء های قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص قرار کارشناسی صادره از جانب داور." پژوهش حقوق و سیاست ویژه حقوق 1، اول - دوره دهم (1392): 25.

فریدون نهرینی. "زوال دادرسی به جهت استرداد دعوا." مجله تحقیقات حقوقی 1، 70 (1394): 24.

فریدون نهرینی و مریم احمدی پرتوی. "دامنه ی مسوولیت مدنی مراجع دولتی و عمومی در جبران زیان ناشی از انتقال خون." فصلنامه حقوق پزشکی 1، 44 (1397): 21.

نجادعلی الماسی ، فریدون نهرینی و رضا مسعودی. "تحلیل حقوقی ماهیت توافقنامة داوری با تأکید بر جایگاه حقوقی داور." فصل نامه مطالعات حقوق خصوصی 1، 3 (1397): .

همایش‌های داخلی

فریدون نهرینی. "تئوری های دادرسی عادلانه در دعاوی مدنی." دادرسی عادلانه، کیش.

فریدون نهرینی. "ارزیابی رسیدگی دو مرحله ای به آرای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری." نشست علمی، تهران.

فریدون نهرینی و مریم احمدی پرتوی. "جبران خسارت معنوی ناشی از انتقال خون آلوده در آئینه دستگاه قضایی ایران." چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و اجتماعی، بارسلون.

فریدون نهرینی. "نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی." نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی،.

راهنمایی پایان نامه

مسولیت مدنی داور در حقوق داخلی و بین المللی، سید امیر حسین بحرینی، دانشگاه تهران، 1391/11/30

بررسی امکان اعتراض و آیین نقض آرای داوری به موجب یکی از جهات اعاده دادرسی، علی اکبریان، دانشگاه تهران، 1392/06/25

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 5 =