کد خبر: 653
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۵
طه مرقاتی

سید طاها مرقاتی خوئی کتاب‌های تالیفی سید طاها مرقاتی خوئی. "فقه پزشکی : باروری با روش های کمکی از دیدگاه فقهی و حقوقی." تهران: مجد، 1395. سید طاها مرقاتی خوئی و امیرعباس عسکری. "قواعد و مسائل ارث." تهران: مجد، 1395. فصلی از کتاب سید طاها مرقاتی خوئی. "فقه و حقوق تطبیقی." تهران: انتشارات سمت، 1387.

کتاب های غیر از تالیف و ترجمه

سید طاها مرقاتی خوئی. "سقط درمانی و کاهش جنین از منظر پزشکی، فقهی، حقوقی و اخلاقی." تهران: انتشارات سمت، 1393.

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

Reza Omani Samani, , Mohamadreza Rezaniamoalem, Seyedtaha Merghati, and Leila Alizadeh. "Access to Fertility Treatments for Homosexual and Unmarried Persons, Through Iranian Law and Islamic Perspective." International Journal of Fertility & Sterility 1, no. 3 (2007): 127-130.

Seyedtaha Merghati, and Reza Omani Samani. "Islamic ideas about sexual relations." REPRODUCTIVE BIOMEDICINE ONLINE 1, no. 17 (2008): 54.

Reza Omani Samani, Mohamadreza Rezaniamoalem, and Seyedtaha Merghati. "Debate in embryo donation: embryo donation or both-gamete donation?." REPRODUCTIVE BIOMEDICINE ONLINE 19, no. 1 (2009): 29-33.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

سید طاها مرقاتی خوئی. "نسب ناشی از لقاح مصنوعی با دخالت عامل بیگانه." مقالات و بررسیها 37، 3 (1383): 125-148.

سید طاها مرقاتی خوئی. "تنقیح مناط." دانشنامه جهان اسلام جلد 8، 8 (1383): 200.

سید طاها مرقاتی خوئی. "تمهید القواعد." دانشنامه جهان اسلام جلد 8، 8 (1383): 206.

سید طاها مرقاتی خوئی. "حقوق کودکان در اهدای گامت." پایش 6، 4 (1386): 347-354.

سید طاها مرقاتی خوئی. "اهدای ترکیبی گامت و رحم اجاره ای و حقوق والد-فرزندی." مجله اخلاق و تاریخ پزشکی 3، ویژه نامه (1388): 12-20.

سید طاها مرقاتی خوئی. "تاثیر اختلال واژینیسموس در فسخ نکاح." فقه پزشکی 2، 2 (1389): 25-37.

سید طاها مرقاتی خوئی. "به کارگیری روش های کمک باروری در زوج های مبتلا به HIV از نظر اخلاقی و پزشکی." مجله اخلاق و تاریخ پزشکی 4، 4 (1390): 11-21.

سید طاها مرقاتی خوئی. "تحلیل فقهی و حقوقی ممنوعیت تولید خودآموز و تکثیر غیرمجاز کتابهای درسی." فصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی (سخن سمت سابق) 16، 27 (1392): 1-23.

لیلا دلیری، محمود عباسی، سید طاها مرقاتی خوئی و ابراهیم تقی زاده. "کاهش جنین و مسئولیت مدنی ناشی از آن." فصلنامه حقوق پزشکی 9، 35 (1394): 81-108.

محمود عباسی، سید طاها مرقاتی خوئی، ابراهیم تقی زاده و لیلا دلیری. "کاهش جنین و مسؤولیت‌های ناشی از آن در نظام حقوقی ایران." اخلاق پزشکی 9، 34 (1394): 107-141.

همایش‌های بین المللی

Seyedtaha Merghati, and Reza Omani Samani. "ART using Gamete and Embryo Donation and Surrogacy: An Islamic Review." Annual Meeting of Mediterranean Society for Reproductive Medicine, Antalya.

Seyedtaha Merghati. "Donation and Surrogacy from Islamic View." Royan International Twin Congress: 8th Congress on Reproduction Biomedicine & 3rd Congress on Stem Cell Biology and Technology, Tehran.

Reza Omani Samani, and Seyedtaha Merghati. "Payment, Contracts and Registration in Oocyte and Sperm Donation." Royan International Twin Congress: 8th Congress on Reproduction Biomedicine & 3rd Congress on Stem Cell Biology and Technology, Tehran.

Leila Alizadeh, Reza Omani Samani, and Seyedtaha Merghati. "registration method of oocyte and sperm donation : a practical way to solve payment consequences." 18th annual meeting of indian society for the studr of reproduction and fertility (ISSRF), Hyderabad.

Seyedtaha Merghati. "Assisted reproduction practice: religious perspectives." Islamic ideas about sexual relations, Cambridge.

Reza Omani Samani, Mohamadreza Rezaniamoalem, Seyedtaha Merghati, and Leila Alizadeh. "Debate in Embryo Donation: Embryo Donation or both gamete donation?." 9th Congress on Reproductive Biomedicine & 4th Congress on Stem Cell Biology & Technology, Tehran.

Seyedtaha Merghati. "Debate in embryo donation: embryo donation or both-gamete donation?." Islamic ideas about sexual relations, Cambridge.

همایش‌های داخلی

Reza Omani Samani, and Seyedtaha Merghati. "Ethics Issics in Assisted Reproductive Technology." Royan international Twin Congress (11th congress on Reproductive Biomedicine ) 15-17 September 2010, Tehran.

جوایز و افتخارات(در زمینه‌های مختلف مانند: طرح, مقاله, ...)

نسب ناشی از لقاح مصنوعی با دخالت عامل بیگانه، ملی، سایر، 1385/10/09

فعالیت‌های اجرایی

معاونت آموزشی دانشگاه، 1369/07/01، 1372/10/30، ایران، قم

قائم مقامی، 1370/02/01، 1371/12/23، ایران، قم

معاونت پژوهشی، 1373/03/01، 1377/06/30، ایران، تهران

قائم مقامی، 1380/02/01، 1391/11/15، ایران، تهران

معاونت پژوهشی، 1380/02/01، 1385/11/30، ایران، تهران

مدیر گروه موسسه حقوق تطبیقی، 1394/02/08، 1396/02/08، ایران، تهران

سخنران، 1394/08/16، 1394/08/16، ایران، تهران

سخنران، 1394/09/27، 1394/09/27، ایران، تهران

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 2 =