با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS آخرین اخبار http://www.ilsa.news/rss
RSS صفحه اصلی http://www.ilsa.news/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
RSS سرویس آدرس RSS
پرونده ها http://www.ilsa.news/rss/tp/1
مجلس http://www.ilsa.news/rss/tp/13
تحلیل و تفسیر http://www.ilsa.news/rss/tp/14
پرسش و پاسخ http://www.ilsa.news/rss/tp/17
دانشکده‌های حقوق http://www.ilsa.news/rss/tp/2
نشریات حقوقی http://www.ilsa.news/rss/tp/15
چهره‌های حقوقی http://www.ilsa.news/rss/tp/16
سینما و حقوق http://www.ilsa.news/rss/tp/3
جهان http://www.ilsa.news/rss/tp/4
اخبار عمومی http://www.ilsa.news/rss/tp/18